Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Rezervácia e-Receptu
v Lekárni Medical Park

Rezervácia e-Receptu
v Lekárni Medical Park

Ukážte sa!
Na preventívnej prehliadke

Získajte prehľad o vašom zdravotnom stave a zdravotných rizikách skôr ako vás prekvapí nejaké vážne ochorenie.
Bezplatná preventívna prehliadka pre registrovaných pacientov! Registrujte sa TU

 • Zadarmo
 •  
 • Bez čakania
 •  
 • 12 hodín denne

 

Čo vás čaká na preventívnej prehliadke?

 

1. Registrácia

Zaregistrujte sa cez internet TU alebo v ambulancii bez objednania počas ordinačných hodín, zdravotná sestra s vami vyplní registračnú dohodu TU a zdravotný dotazník TU. Zdravotná sestra vás tiež objedná na laboratórne odbery.

2. Laboratórne odbery

Laboratórne rozbory krvi a moču poskytnú lekárovi diagnosticky cenné údaje o vašom zdravotnom stave. Zdravotná sestra vám tiež zmeria tlak, tepovú frekvenciu, výšku a hmotnosť. Zároveň vyšetrí váš zrak, farbocit a sluch.

3. Anamnéza

Lekár s vami prekonzultuje vašu osobnú, rodinnú a sociálnu anamnézu, subjektívne ťažkosti a návyky, aby sa dozvedel čo najviac o vašom zdravotnom stave a zdravotných rizikách.

4. Fyzikálne vyšetrenie

Lekár vás komplexne vyšetrí “od hlavy po päty”; medzi iným vyšetrí ústnu dutinu, krk, lymfatické uzliny, štítnu žľazu, srdcové ozvy, dýchanie, deformity chrbta a hrudníka, obličky, brucho, dolné končatiny na opuchy a kŕčové žily, vyšetrenie kože.

5. Vyhodnotenie zdravotného stavu

Diagnostický záver, doporučenia na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu, návrhy na ďalšie vyšetrenia, písomná záverečná správa.

 

Preventívna prehliadka je bezplatná v rozsahu stanovenom zákonom, podmienkou je registrácia TU.

 

Vyberte si z našej ponuky preventívnych prehliadok

 • Zákonná preventívna prehliadka je hradená zo zdravotného poistenia raz za 2 roky a pokrýva len nevyhnutný rozsah výkonov stanovených zákonom
 • Pre hĺbkové posúdenie zdravotného stavu odporúčame vyšetrenia nad rámec zákonnej prehliadky, ktoré poskytnú komplexný obraz o zdravotnom stave
  • Rozšírené laboratórne odbery (Pečeňové parametre, Cholesterol, Mineralogram, CRP a Quick test na zrážavé faktory)
  • EKG - neinvazívne vyšetrenie srdca
  • Test na okultné krvácanie - preventívne vyšetrenie rakoviny hrubého čreva
 • Komplexný obraz o zdravotnom stave získate za výhodný doplatok ku zákonnej preventívnej prehliadke
 • Pozvanie na zákonnú preventívnu prehliadku(raz za 2 roky) dostanete emailom spolu s pokynmi na laboratórne odbery
 • Ak máte záujem o vyšetrenia nad rámec zákonnej preventívnej prehliadky, oznámte to zdravotnej sestre najneskôr pri odbere

 

Zákonná preventívna prehliadka je hradená zo zdravotného poistenia
1x za 2 roky v rozsahu stanovenom zákonom.
LEKÁRSKA ZÁKONNÁ ZÁKLADNÁ KOMPLEXNÁ
Zdravotný dotazník Vyplnenie dotazníka o zdravotnom stave, prekonaných ochoreniach, zdravotných ťažkostiach a rizikách
Fyzikálne vyšetrenie Meranie vitálnych funkcií - krvný tlak, pulz, výška, hmotnosť
Vyšetrenie zraku, farbocitu a sluchu
Laboratórne vyšetrenie krvi Zápalové parametre - Sedimentácia  
Krvný obraz  
Cukor v krvi - Glykémia  
Obličkové funkcie - Kreatinín  
Pečeňové parametre - ALT, AST, GMT    
Cholesterol - Lipidový profil, HDL, LDL, TGL    
Mineralogram (Na, K, Cl)      
CRP (zápalový parameter)      
Zrážavé faktory - Quick test      
Očkovania Kontrola stavu, hlavne tetanus
Vyšetrenie moču Chemicky, sedimentácia  
EKG Neinvazívne vyšetrenie srdca
*Pacienti starší ako 40 rokov
  * *
Stolica Test na okultné krvácanie
*Pacienti starší ako 50 rokov
  * *
Anamnéza Osobná a rodinná anamnéza, subjektívne ťažkosti a vitálne funkcie, abúzy
Lekárske vyšetrenie Komplexne „od hlavy po päty“, najmä hlava, ústna dutina, krk - lymfatické uzliny, štítna žľaza, srdcové ozvy, dýchanie, deformity chrbtice ahrudníka, vyšetrenie obličiek a brucha, dolné končatiny na opuchy, kŕčové žily apokožka celého tela
Vyhodnotenie Diagnostický záver a doporučenie potrebnej liečby
Cena v EUR   30 - 60 90
Doplatok v EUR ku Zákonnej preventívnej prehliadke     40 60
✓ - zdravotnícky výkon zahrnutý v rámci prehliadky
* - zdravotnícky výkon pre definovanú skupinu pacientov