Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Rezervácia e-Receptu
v Lekárni Medical Park

Máte záujem vedieť ako na tom skutočne ste?


Vyšetrenia vykonávané v lekárni MEDICAL PARK:

Protilátky Covid-19

S presnosťou viac ako 95 % vám do 15 minút zistíme vašu hladinu protilátok COVID-19 (IgM a IgG) po očkovaní alebo prekonaní infekcie.*

Hodnota CRP

V prípade akútnej infekcie, vám do 3 minút na základe hodnoty CRP zistíme, či máte bakteriálnu alebo vírusovú infekciu. Vďaka rýchlemu výsledku sa dozviete, či potrebujete antibiotiká alebo nie.

Glykovaný hemoglobín

Rýchly test, ktorý do 3 minút odhalí, či sa u vás rozvíja cukrovkaprípadne, či ju vaša liečba drží pod kontrolou. Možné vykonávať po celý deň bez ohľadu na predchádzajúce konzumovanie jedla.

Hladina cholesterolu

Na základe nameraných hodnôt cholesterolu v súvislosti s ďalšími parametrami do 3 minút dokážeme určiť percentuálne vyjadrenú výšku kardiovaskulárneho rizika.

* Upozornenie: Negatívny výsledok (neprítomnosť protilátok vo vzorke) nevylučuje možnosť prebiehajúcej, prípadne prekonanej infekcie SARS-CoV-2 a výsledok by sa mal potvrdiť analýzou v laboratórnom prostredí. Testovanie robíme od veku 10 rokov.